1. Ne pričajte brzo i rečenice moraju biti kratke. Dokazano je da prosečna odrasla osoba ne može da shvati značenje izraza ako se on sastoji iz više od 13 reči. Takođe nastaju problemi sa shvatanjem smisla, ako izraz bez pauze traje više od 6 sekundi.
  2. Međutim, najiskusniji prodavci su sigurniji ako se njihov razgovor sastoji iz dugih izraza koji su međusobno povezani veznicima ili i i.
  3. Menjajte jačinu vašeg glasa na svakih dva – tri minuta.
  4. Privlačite pažnju na sebe oštrim pokretima ruke, promenom poze, šalom ili pitanjima kako bi se klijent uključio u dijalog.
  5. Potrebno je da koristite izraze ko što su: „sada ćemo sa Vama uraditi, razmisliti, saslušati, pogledati“. Time se približavate sabesedniku.
  6. Pokušajte da stvorite momente iščekivanja i izazivajte interesovanje. „Vama će to biti naročito interesantno“, „To je još bolje od onoga što možete da zamislite“.
  7. Različite oblike sugestije je potrebno koristiti. Potrebno je da spojite realnost sa budućnošću. „To što Vi budete znali već danas u budućnosti možete…“, „Odmah posle toga kako Vam ispirčam, Vi ćete bez problema usvojiti ono što Vam je nedostajalo…“ „Ako Vam pokažem, imaćete mogućnost da…“
  8. Nudite izbor bez izbora. „Da li ste spremni da platite narudžbinu sada ili Vam više odgovara sutra kada Vam je dostavim?“
  9. Kako počinjete i završavate razgovor utiče čak na 80% opšteg utiska koji su ostavili vođeni pregovori.
  10. Koristite metod ponovljenog „DA“. Što se više klijent bude sa Vama slagao, više će želeti da govori „DA“. U početku ga podstačinjite nevažnim potvrdnim pitanjima, a potom mu zadajte već fundamentalno važna pitanja.