1) Režim realnog vremena

Za savremene preduzetnike je jako važno da shvate da se svet oko njih znatno izmenio. Sada treba da rade u takozvanom režimu  «realnog vremena» u kome potrošači zahvaljujući širokim mogućnostima koje pruža internet mogu da sarađuju ne samo sa osobljem kompanije, već i  sa drugim potrošačima (uključujući I potencijalne). Društvene mreže, blogovi, twitter i druge savremene internet usluge promenili su sliku sveta i marketing. Preduzetnici moraju to da shvate i da rade u sada već drugačijim uslovima. Pri tome se menja i timski rad. Sada zahvaljujući mnogobrojnim novim uslugama ljudi čak mogu da rade istovremeno na jednom dokumentu, iako se nalaze na različitim krajevima sveta ( dovoljno je pogledati novi Microsoft Office).

 

2) Oznaka robe

QR kodovi postaju sve popularniji. Vrlo je zgodno da čim dobijete kod sa robe (jednostavno skenirate kod kamerom mobilnog telefona) uđete na internet i saznate sve o proizvodu, pogledate recenzije potrošača, prednosti i nedostatke. To je fenomenalna mogućnost. U izvesnoj meri ona se može odnositi na dopunjenu realnost (ali samo uslovno). Sada nema potrebe da se obraćate konsultantu. Možete odmah dobiti sve informacije o proizvodu. Očigledno da razvoj smartfonova i pristup internetu preko mobilnih telefona ima pozitivan efekat na ove usluge. I prodavnice bi trebalo da razmišljaju o njima ( na Zapadu su već uveliko u upotrebi ).

 

3) Društvene mreže kao filter

Smatramo da su društvene mreže same po sebi filter za izbor robe. Potrošači će se uglavnom fokusirati na preporuke svojih online poznanika prilikom izbora nekog proizvoda. Zbog toga preduzimači treba da rade na društvenim mrežama i da ne dopuštaju sebi greške na njima. To je veoma važno ne sme se zanemariti.

 

4) Računarstvo u oblaku

Očigledno da će mala preduzeća postepeno da prenose svoju flotu softvera na internet mrežu. To je lakše održavati, a u nekim slučajevima i jeftinije. Na to treba obratiti pažnju. Već sada treba da pokušate da koristite neke od usluga «oblačnog računarstva», ili da se pozabavite dizajniranjem sopstvenih. To tržište je tek u začetku tako da su mogućnosti za razvoj ogromne.

 

5)Konvergencija offline – online

Stvarni život će se sve više prenositi na internet mrežu. Ta dva sveta postajaće sve bliža. Sada se već ne može govoriti o internetu kao o odvojenom svetu, kao što je to bilo 10-12 godina unazad kada mnogi preduzetnici nisu shvatali čemu on uopšte služi. Danas je internet jedan od glavnih alata mnogih preduzetnika, i ignorisanje istog ni do čega dobrog neće dovesti. Treba napomenuti da se za biznis ovde otvaraju nove široke mogućnosti. Internet projekti koji budu povezani sa offline životom imaju ogromne šanse za uspeh. U poslednje vreme to su dokazali Groupon servisi ( sajtovi koji pružaju velike popuste za razne usluge – popust se dobija tek kada je uslugu naručio određen broj ljudi – npr. ne manje od 100).