Centralna banka Kanade ostavila je neizmenjenu referentnu kamatnu stopu na nivou 0,5%.

Centralna banka Novog Zelanda ponizila je referentnu kamatnu stopu do 2,75%.

Velika Britanija – Bank Engleske ostavio je neizmenjenu referentnu kamatnu stopu na nivou 0,5%.

Centralna banka Rusije ostavila je neizmenjenu referentnu kamatnu stopu, na nivou 11%, kako se i ocekivalo.