Devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju septembra iznosile 10,5 milijardi evra, saopštila je danas centralna banka.

Veći devizni prilivi ostvareni su po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu, intervencija Narodne banke Srbije na medjubankarskom deviznom tržištu, korišćenja kredita i donacija u ukupnom iznosu od 102,8 miliona evra, a ostali prilivi iznosili su 78,1 milion evra.

Veći odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu izmirivanja obaveza Republike Srbije prema inokreditorima u iznosu od 170,7 miliona evra, povlačenja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 71,3 miliona evra i otplate duga MMF-u u iznosu od 14,6 miliona evra na ime iskorišćenih sredstava u okviru stand-by aranžmana iz 2009. godine, dok su ostali odlivi iznosili 13 miliona evra neto.

Neto devizne rezerve na kraju septembra iznosile su 8,48 milijardi evra. Te rezerve predstavljaju ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine.

Obim realizovane trgovine devizama na medjubankarskom deviznom tržištu u septembru iznosio je 366,8 miliona evra i bio je za 246,4 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih devet meseci ove godine u medjubankarskoj trgovini realizovano je ukupno oko 5,9 milijardi evra.

Dinar je u septembru nominalno aprecirao prema evru za 0,4 odsto, a NBS je u tom mesecu intervenisala na medjubankarskom deviznom tržištu kupovinom 80 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa, navedeno je u saopštenju.