Danas internet nudi mnoštvo mogućnosti za promociju biznisa. Kao univerzalni alat za razmenu i dobijanje informacija, Svetska komunikaciona mreža se aktivno koristi za proširenje ciljne publike, privlačenje novih klijenata, partnera i investitora. Trenutno jedan od najbrže rastućih i najtraženijih načina za promovisanje jesu društvene mreže (društveno medijski marketing). Facebook, Twitter, a takođe i mnogobrojni blogovi sa njihovim “lajkovima”, “tvitovima” i “postovima” priznati su od strane stručnjaka u oblasti internet marketinga kao najefektniji metod promocije i privlačenja novih klijenata. Ipak, kako bismo išli u korak sa trendovima i u nastojanju da ispunimo savremenene standarde gubimo iz vida neotkrivene mogućnosti e-mail marketinga.

Upravo sa njegovom pojavom internet je postao sastavna komponenta marketinške strategije u biznisu. Uprkos tome savremeni web dizajneri i stručnjaci u oblasti marketinga ne smatraju komercijalnu i poslovnu distribuciju putem elektronske pošte najaktuelnijom metodom promovisanja, i to bez razloga. Uostalom, najprostije stvari, po pravilu, uvek dobro rade.

Elektronska pošta – provereni način poslovne komunikacije

Evo o čemu se radi. Uprkos činjenici da korisnici za svakodnevnu komunikaciju više vole da koriste upravo društvene mreže, za potrebe poslovne prepiske većina ljudi ipak više veruje elektronskoj pošti. Prema različitim procenama do 80% korisnika interneta proverava svoju poštu 6-7 puta u toku dana i čita nove primljene poruke. A kompanija ExactTarget, sprovodeći svoja istraživanja otkrila je da više od 77% korisnika više voli da dobija poslovne i komercijalne ponude upravo putem svoje elektronske pošte. Eto zašto se u svakom poslu, bez obzira na vrstu i specifiku delatnosti ne sme izostavljati toliko pouzdan i efikasni način za promovisanje, kao što je e-mail marketing.

Još jedan važan argument koji ide u prilog slanju poruka putem elektronske pošte navodi Udruženje za direktni marketing koje svedoči o neobično visokom stepenu korišćenja ovog načina promocije. Povratak investicija uključujući troškove stvaranja ili pripreme baza adresa elektronske pošte, RSS podešavanja i razvoj jedinstvenog komercijalne ponude dostiže 45 dolara na svaki potrošeni dolar. To je mnogo više u odnosu na troškove kontekstualnog oglašavanja, promovisanja putem društvenih mreža i samim tim troškova štampanja.

Više se ne morate plašiti da ćete biti spamer

Uprkos impresivnim brojkama neki programeri su i dalje skeptični u pogledu e-mail marketinga, uglavnom zato što većina nas ovaj način komunikacije povezuje sa spamom. Zaista, na samom početku u odsustvu savremenih naprednih karakteristika podešavanja pošte, slanje poruka odvijalo se tako što su poruke slate na sve adrese koje se nalaze u bazi podataka nasumično. Ipak, treba istaći da je čak i u takvim uslovima efikasnost komunikacije putem e-mail-a bila neuobičajeno visoka: zahvaljujući velikom broju adresa, čak i mali procenat primalaca koji bi odgovorili na poruke bio je dovoljan za dobru statistiku isporuke.

Danas, zahvaljujući mnoštvu načina za sortiranje baza podataka adresa i podešavanje slanja poruka moguće je dobiti visok procenat prinosa ne rizikujući svoju reputaciju. Više nema potrebe slati poruke svim korisnicima bez izuzetka: možete ih sortirati u skladu sa interesima, izabrati vremenski interval i podesiti regionalne izveštaje o novostima, kreirati lična podešavanja za svakog primaoca i još mnogo toga. Čak možete uštedeti i vreme koje trošite na podešavanja. Savremeni pristup e-mail marketing uslugama omogućava vam da šaljete poruke samo onim korisnicima koji su zainteresovani za vašu ponudu.

Možemo zaključiti da je komunikacija putem e-maila efikasan, ali ne i univerzalni metod promovisanja vašeg biznisa putem internet mreže. Mora se koristiti u bilo kojoj biznis strategiji, ali ne ignorišući druge efikasne metode promocije, kao što je SMM ili kontekstualno oglašavanje. Omogućivši ove metode u okviru kompleksa postići ćete visoke rezultate u promovisanju vašeg biznisa.