Novac koji zaradite od preporuke isplatićemo Vam onog datuma u mesecu kada Vam isplaćujemo i mesečni obračun od investicije.

Za razliku od raznih online i offline piramidalnih šema, kod nas postoji realna osnova biznisa. Mi umnožavamo kapital i tako smo u mogućnosti da isplaćujemo svakog klijenta do 20% mesečno. Za razliku od piramidalnih šema, gde održivost poslovanja zavisi isključivo od novih ulaganja, kod nas to nije slučaj!

Registraciju ICI Finance Consulting LP firme možete proveriti sa sledećim podacima:

PN: SL309905

Rose Street, South Lane, Endinburg, EH 3JG, United Kingdom

Ostavićemo Vam naziv jedne firme sa kojom sarađujemo.

Naziv firme: Delta

Registarski, matični broj kompanije:

ОГРН 1147746189645

Pib:

ИНН7727828199

КПП 772701001

Ne morate dolaziti kod nas u kancelariju da bi imali krenuli da sarađujemo. Mi ćemo Vas uvek rado primiti na sastanak, ali to nije obaveza.

Da, postoji elektronski ugovor koji potpisujemo. U njemu se nalazi naziv investicionog paketa, vremenski rok i iznos investicije, datum i cifra koju Vam svakog meseca isplaćujemo, itd.

Vaš novac je 100% siguran u našoj kompaniji. Rezervni fond koji imamo štiti Vaše investicije i Vaš novac je bezbedan. Osim umnožavanja, mi i štitimo Vaš kapital.

Svakog meseca Vam isplaćujemo na onaj datum na koji ste Vi nama uplatili novac prilikom investiranja. Ukoliko ste nama za određenu investiciju uplatili novac 4. marta, mi Vam isplaćujemo svakog 4. u mesecu.

Vaša investicija je aktivna od onog trenutka kada Vi nama uplatite novac.

Nudimo nekoliko različitih mogućnosti našim klijentima. Možete uplatiti na naš račun firme, možete preko PayPal, Skrill, Western Union ili Neteller.

Isplaćujemo Vas na Vaš bankovni račun ili platni procesor koji Vama najviše odgovara.

Možete imati neograničen broj investicija. Ne postoji limit u broju investicija koje može imati naš investitor.