Kompanija Apple podnela je izveštaj o rekordnom prihodu od osnivanja kompanije, od čak 234 milijarde dolara (što je 28% više na godišnjem nivou) za fiskalnu godinu 2015. Za kompaniju izveštajni period završen je 26. septembra.

Rezultati kompanije za kvartal : 51,5 milijardi dolara sa neto profitom od 11,1 milijardu dolara u poređenju sa prihodom od 42,1 milijardu dolara sa neto profitom od 8,5 milijardi dolara iz prethodne godine. Bruto marža je 39,9% u odnosu na bruto maržu od 38% u istom periodu iz prethodne godine.

Povoljnom finansijskom obračunu doprinelo je širenje geografskog obima novih uređaja. Naime kompanija je od prodaje za četvrti kvartal u Kini u pogledu novca dobila 99% više nego prošle godine: prihod je sa 6,29 milijardi dolara porastao do čak 12,51 milijarde dolara. Na taj način kinesko tržište je prestiglo evropsko, koje je iznosilo svega 10,57 milijardi dolara. Glavno prodajno tržište kompanije ostalo je domaće tržište SAD-a.