Norveška telekomunikaciona kompanija Telenor saopštila je da gubitak zbog deprecijacije Vimpelcoma u kome kompanija ima udeo koji namerava da proda, iznosi 5,4 milijardi norveških kruna (približno 638 miliona dolara po kursu na dan 28. oktobar 2015. godine). Takve podatke Telenor je objavio u svom izveštaju za treći kvartal 2015. godine.

Na kraju čist gubitak u trećem kvartalu iznosi 1,05 milijardi norveških kruna (126 miliona dolara po kursu na dan 28. oktobar 2015. godine). Ako izuzmemo obezvređenje Vimpelcoma čista dobit Telenora iznosila bi 3,6 milijardi norveških kruna (425 miliona) izjavili su predstavnici kompanije.

Prihod Telenora u trećem kvartalu porastao je za 15% u odnosu na prošlogodišnji period. Uvećao se na 31,8 milijardi norveških kruna (1,6 milijardi dolara po današnjem kursu).

Početkom oktobra Telenor je objavio planove o prodaji udela u Vimpelcomu. Kompanija ga je procenjivala na 20 milijardi kruna (u to vreme na 2,1 milijardi evra). U izveštaju se govorilo da je aktiva komplikovana, a Vimpelcom je postepeno umanjivao svoj doprinos u Telenoru pri čemu je vrednost osnovnog biznisa kompanije ubrzano rasla.