Početkom septembra francuski startup projekat servisa mobilnih android telefona po fiksnim cenama – „Save“, privukao je investicije u iznosu 16,7 miliona dolara.

Glavna osobina i unikalnost „Save“ – nije funkcionalnost servisa, a to kako kompanija vodi svoj biznis.
Sve popravke, nezavisno od toga kakav je kvar na mobilnom telefonu, ostvaruju se po jednoj fiksnoj ceni i za najduže 20 minuta.
Kompanija „Save“ uskoro planira da počne i servisiranje kompjutera i druge tehnike. Ali sada je glavna cilj rukovodstva kompanije izlazak na tržista drugih zemalja, ali i na maksimalnu količinu gradova.

Po poslednjim podacima, ovaj francuski startup projekat se razvija i raste, srednje na 5% nedeljno.