Broj onlajn transakcija u Srbiji je prevazišao broj transakcija koji se obavi u filijalama banaka, a Telenor banka je najbrže rastuća onlajn banka u regionu.

Telenor banka predstavila je danas prvu ponudu onlajn kredite linije u Srbiji, koja predstavlja tri proizvoda u jednom jer se može koristiti kao revolving kreditna kartica, kao kredit za refinansiranje ili za bezkartična onlajn plaćanja.

Pored kreditnog limita od milion dinara, uz 26% kamate i maksimalni grejs period od 45 dana, ovaj proizvod omogućava i onlajn plaćanja preko internet ili mobilne aplikacije sa kreditnog računa.

„Telenor banka je postala najbrže rastuća onlajn banka u regionu, uzevši u obzir da je korišćenje mobilnog bankasrtva u Srbiji u poslednjem kvartalu poraslo za 31%, odnosno da se udvostručilo u odnosu na pre godinu dana“, istakao je Uve Fredhajm, generalni direktor Telenora Srbija i predsednik UO Telenor banke.

Telenor banka je za godinu dana od svog pokretanja ostvarila više od 100.000 bankarskih računa. U istom periodu, prema podacima Narodne banke Srbije, broj transakcija obaveljenih onlajn prvi put je prevazišao ukupan broj transakcija obavljenih u bankarskim filijalama, sa 86 naprema 85 miliona transakcija.

„Prema nezavisnom istraživanju koje je sproveo Ipsos, Telenor banka je zabležila najveći koeficijent zadovoljstva korisnika od 47%, u odnosu na prvu sledeću banku, koja je imala 21%“, istakao je Martin Navratil, predsednik IO Telenor banke.