Ne morate dolaziti kod nas u kancelariju da bi imali krenuli da sarađujemo. Mi ćemo Vas uvek rado primiti na sastanak, ali to nije obaveza.