Vaša investicija je aktivna od onog trenutka kada Vi nama uplatite novac.