Ostavićemo Vam naziv jedne firme sa kojom sarađujemo.

Naziv firme: Delta

Registarski, matični broj kompanije:

ОГРН 1147746189645

Pib:

ИНН7727828199

КПП 772701001