Svakog meseca Vam isplaćujemo na onaj datum na koji ste Vi nama uplatili novac prilikom investiranja. Ukoliko ste nama za određenu investiciju uplatili novac 4. marta, mi Vam isplaćujemo svakog 4. u mesecu.